Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Berostillelse af sager vedrørende asylansøgere fra Mosul
  (03-03-2017)
  Flygtningenævnet har i lyset af den aktuelle situation i Mosul i Irak besluttet foreløbigt at berostille behandlingen af asylsager vedrørende irakiske statsborgere, der kommer fra Mosul.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Berostillelse af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland
  (02-03-2017)
  Flygtningenævnet har besluttet at berostille behandlingen af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge, der har opnået flygtningestatus i Grækenland, og som har fået afvist deres asylansøgning i Danmark i medfør af udlændingelovens § 29 b (første asylland).

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Flygtningenævnets sagsbehandlingstid forventes at stige til 180 dage
  (31-01-2017)
  Flygtningenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontane asylsager er for tiden ca. 100 dage. Som følge af et meget stort antal nye sager fra Udlændingestyrelsen forventes sagsbehandlingstiden midlertidigt at stige til 180 dage senere i 2017. Sagsbehandlingstiden forventes normaliseret i 2018.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 7226 9920 | Fax +45 39 20 45 05 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post