Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

 • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (12-11-2018)
  FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i en udtalelse, dateret den 20. august 2018, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig ansøger til Iran. Udtalelsen er omtalt på hjemmesiden den 23. august 2018. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

  Flygtningenævnet har den 8. november 2018 på ny truffet afgørelse i sagen og omgjort Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (02-10-2018)
  FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i en udtalelse, dateret den 9. april 2018, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig ansøger og hans mindreårige søn til Kina. Udtalelsen er omtalt på hjemmesiden den 4. maj 2018. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

  Flygtningenævnet har den 20. september 2018 på ny truffet afgørelse i sagen og omgjort Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • 2018
  ()

 • Flygtningenævnet og sekretariatet holder lukket tirsdag den 11. september 2018 pga. personaledag
  ()
  Flygtningenævnet og sekretariatet holder lukket tirsdag den 11. september 2018 på grund af personaledag.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post