Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afvisninger af tre klager ved FN´s Menneskerettighedskomité og Torturkomité
  (06-07-2016)
  FN´s Menneskerettighedskomité har den 29. marts 2016 og 30. marts 2016 afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelser vedrørende et ægtepar og deres to mindreårige børn fra Somalia samt en afghansk statsborger som indadmissible.

  Endvidere har FN´s Torturkomité den 6. maj 2016 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse vedrørende et ægtepar fra et østeuropæisk land som inadmissible.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Tyrkisk statsborger skal udrejse trods ny klage til FN´s Torturkomité
  (29-06-2016)
  Flygtningenævnet har besluttet, at en tyrkisk statsborger, der på ny har klaget til FN’s Torturkomité over nævnets afslag på asyl, ikke må blive i Danmark, mens klagen behandles af komitéen. Den pågældende skal derfor udrejse af landet straks. Komiteen har allerede taget stilling til sagen én gang. Den nye klage er identisk med den tidligere og dermed åbenbart grundløs.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (23-06-2016)
  FN’s Menneskerettighedskomité har den 29. marts 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et somalisk ægtepar og to børn til Italien som første asylland. Da klagerne er udrejst, har Flygtningenævnet besluttet ikke at genoptage sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Hjemvisning af sager om overførsel til Ungarn
  (06-06-2016)
  Flygtningenævnet har den 2. juni 2016 besluttet at hjemvise 291 berostillede sager om overførsel efter Dublinforordningen til Ungarn til fornyet førsteinstansbehandling i Udlændingestyrelsen. Beslutningen er begrundet i nye væsentlige oplysninger om modtageforholdene og asylsagsbehandlingen i Ungarn. Nævnet har blandt andet anmodet Udlændingestyrelsen om udtrykkeligt at tage stilling til, om Dublin-returnees - hvis de overføres til Ungarn - risikerer refoulement til Grækenland eller Serbien.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post