Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • FN´s Kvindekomité har afvist klage over Flygtningenævnets afgørelse
  (19-04-2017)
  FN’s Kvindekomité har i en udtalelse, dateret den 8. marts 2017, afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse i en sag vedrørende en kvindelig statsborger fra Kina.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (04-04-2017)
  FN’s Torturkomité (CAT) har i en udtalelse dateret den 21. december 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et ægtepar og deres to mindreårige børn til Den Russiske Føderation. Præmisserne fra nævnets afgørelse og komitéens udtalelse kan læses her. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

  Flygtningenævnet har den 14. marts 2017 på ny truffet afgørelse i sagen og stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Berostillelse af sager vedrørende asylansøgere fra Mosul
  (03-03-2017)
  Flygtningenævnet har i lyset af den aktuelle situation i Mosul i Irak besluttet foreløbigt at berostille behandlingen af asylsager vedrørende irakiske statsborgere, der kommer fra Mosul.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 7226 9920 | Fax +45 39 20 45 05 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post