Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Flygtningenævnets afgørelser i tre sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere.
  (22-06-2017)
  Klagerne i de tre sager fik i 2014 tidsbegrænset opholdstilladelse i to år, jf. udlændingelovens § 7, stk. 2, med henvisning til, at de havde behov for beskyttelse henset til de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia.

  Udlændingestyrelsen har i 2017 nægtet at forlænge de pågældendes opholdstilladelser.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (16-06-2017)
  FN’s Torturkomité har i en udtalelse, dateret den 31. maj 2017, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et russisk ægtepar og deres tre børn til Rusland.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Flygtningenævnet har fået nyt telefonnummer
  (01-06-2017)
  Den 1. juni 2017 har Flygtningenævnet fået nyt telefonnummer.
  Flygningenævnets telefonnummer vil fremover være +45 6198 3700.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post