Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Flygtningenævnets sagsbehandlingstid forventes at stige til 180 dage
  (31-01-2017)
  Flygtningenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontane asylsager er for tiden ca. 100 dage. Som følge af et meget stort antal nye sager fra Udlændingestyrelsen forventes sagsbehandlingstiden midlertidigt at stige til 180 dage senere i 2017. Sagsbehandlingstiden forventes normaliseret i 2018.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (20-01-2017)
  FN’s Torturkomité har i en udtalelse, dateret den 21. december 2016, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et russisk ægtepar og deres to børn til Rusland.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (20-01-2017)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 15. december 2016, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et syrisk par og deres barn til Bulgarien, hvor de havde opholdstilladelse som konventionsflygtninge.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 7226 9920 | Fax +45 39 20 45 05 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post