MULTI
Du er her: ForsidePublikationer og notaterPublikationerBeretninger20. beretning 2011

Formandskabet, 20. beretning 2011 

Titel

Formandskabet. 20. Beretning 2011. 

Udgivelsesår og -måned 

2012/08 

Udgivende myndighed 

Flygtningenævnet 

Resumé 

Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1029 sager vedrørende statsborgere fra 53 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (50 %), Syrien (13%) og Iran (10%). Nævnet har samlet i 2011 omgjort 32% af Udlændingestyrelsens afgørelser. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24%. Nævnet har i 2011 modtaget et væsentligt højere antal nye spontansager – i alt 1.526 sager – end de foregående år. Nævnet har prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har derfor øget antallet af nævnsmøder fra 336 møder i 2010 til 435 møder i 2011. Sagsbehandlingstiden er i løbet af beretningsåret forøget fra 128 dage ved årsskiftet 2010/2011 til 186 dage ved udgangen af 2011. Antallet af verserende sager er i løbet af 2011 steget fra 570 til 1.036 sager. Det er i løbet af de første fem måneder af 2012 lykkedes at nedbringe antallet af verserende sager til ca. 750 sager.   

Beretningen kan hentes på linket nederst på siden samt i boksen til højre. 

Indholdsfortegnelse 

Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen. 

Oplag 

1000 

ISBN-nummer 

978-87-91763-03-8 

Elektronisk ISBN-nummer 

978-87-91763-06-9 

Forfatter 

Flygtningenævnet 

Genvej til PDF-fil 

20_beretning_2011

Senest opdateret: 14-08-2012
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post