Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides vs. Mostafa Lounani

EU-Domstolens Store Afdeling har den 31. januar 2017 afsagt dom i den præjudicielle sag C-573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides vs. Mostafa Lounani, vedrørende udelukkelse som følge af deltagelse i en terrororganisations aktiviteter. 

Dommen kan læses i sin helhed her.

Senest opdateret: 17-01-2018

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post