Klik på linket nedenfor for at se den fulde tekst af dommen A.G.R. mod Nederlandene afsagt den 12. januar 2016 af Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol.

A.G.R. mod Nederlandene.

Dommen er endnu ikke endelig.

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post