Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol

Her findes domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol, som endnu ikke er indarbejdet i Udlændingeservices og Flygtningenævnets menneskerettighedsnotat om beskyttelsen af asylansøgere efter FN's Flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Notatet indeholder links til den fulde tekst af alle nævnte domme.

Senest opdateret: 04-03-2009
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post