Ændring af praksis vedrørende honorering af tolke hos de mødende advokater

Flygtningenævnet har af hensyn til afviklingen af nævnsmøderne besluttet indtil videre at honorere tolkning hos de mødende advokater i overensstemmelse med de før 1. april 2019 gældende takster.  

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post