Flygtningenævnet stadfæster Udlændingestyrelsens afslag på asyl i sager vedrørende statsborgere fra Georgien

Flygtningenævnet har i slutningen af 2018 og starten af 2019 modtaget ca. 40 klager over afslag på asyl i sager vedrørende statsborgere fra Georgien, som af Udlændingestyrelsen er forsøgt behandlet i ÅG-proceduren.  

 

Flygtningenævnet har berammet syv sager til mundtlige nævnsmøder og seks af disse blev stadfæstet i januar 2019. En af ansøgerne udeblev uden lovligt forfald, hvorefter sagen er blevet behandlet på formandskompetencen og ligeledes stadfæstet.

 

Resume af afgørelserne kan læses ved at klikke her

Senest opdateret: 18-02-2019

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post