Notat af 13. maj 2009 vedr. irakiske statsborgere

Flygtningenævnets notat om statistik vedrørende nævnets behandling af sager vedrørende irakiske statsborgere fra 2007 til maj 2009.

Læs notatet her:

Flygtningenævnets notat af 13. maj 2009

Senest opdateret: 22-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post