MULTI
Du er her: ForsideSitemap
 

Sitemap


Om Flygtningenævnet

Opgaver og kompetencer

Organisation og sammensætning

Nævnsmedlemmer

Koordinationsudvalget

Referater af møder i K-udvalget 2018

Referater af møder i K-udvalget 2019

Flygtningenævnets Sekretariat

Behandling af personoplysninger


Baggrundsmateriale

Om nævnets baggrundsmateriale


Praksis

Praksis


Lovgivning mv

Udlændingelovens § 7 og Flygtningekonventionen


Publikationer og notater

Publikationer

Beretninger

26. beretning 2017

25. beretning 2016

24. beretning 2015

23. beretning 2014

22. beretning 2013

21. beretning 2012

20. beretning 2011

19. Beretning 2010

18. beretning 2009

17. Beretning 2008

16. Beretning 2007

15. beretning 2006

14. beretning 2005

13. beretning 2004

12. beretning 2003

11. beretning 2002

10. beretning 2001

9. beretning 2000

8. beretning 1999

7. beretning 1998

Årsrapporter

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007

Årsrapport 2006

Årsrapport 2005

Årsrapport 2004

Årsrapport 2003

Årsrapport 2002

Notater

Artikel 8-afgørelser fra EMD

CCPR artikel 17 mm

Notater vedrørende menneskerettigheder herunder domme og udtalelser fra EMD, CEDAW, CCPR, CAT og CRC

Beskyttelse efter Flygtningekonvention og EMRK, herunder domme fra EMD

FN´s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), herunder udtalelser fra CEDAW

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, herunder udtalelser fra CCPR

FNs torturkonvention, herunder udtalelser fra CAT

FN´s konvention om barnets rettigheder herunder CRC

Øvrige domme afsagt af EMD, CEDAW, CCPR og CAT

Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol

EMD – Afghanistan, E.P. mod Nederlandene og A.R. mod Nederlandene

EMD - Afghanistan, E.K. mod Nederlandene

EMD- Afghanistan, M.S. m.fl. mod Nederlandene

EMD- Afghanistan, S.M.A. mod Nederlandene

EMD - Afghanistan, AGR mod Nederlandene

EMD - Afghanistan, AWQ mod Nederlandene

EMD - Afghanistan, MRA mod Nederlandene

EMD - Afghanistan, SDM mod Nederlandene

EMD - Afghanistan, SS mod Nederlandene

F. G. mod Sverige

Udtalelser fra FNs Menneskerettighedskomite

Udtalelser fra FNs Tourturkomite

Dublin-afgørelser fra EMD

Dublin-afgørelser fra EU-Domstolen

Øvrige domme afsagt af EU-domstolen

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides vs. Mostafa Lounani

A, B og C mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Minister voor Immigratie en Asiel mod X Y og Z

November 2012

Nyhedsbreve fra NEMIS og NEAIS

Oversigt over resultatplaner m.v.

Mål- og resultatplan 2019

Mål- og resultatplan 2018

Mål- og resultatplan 2017

Mål- og resultatplan 2016

Resultatkontrakt 2011

Resultatkontrakt 2010

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2008


Information til...

Advokater

Beskikkelse

Sagens behandling

Bevisvurdering

Nævnets beslutning

Nævnsmødet

Praksis

Skriftlig behandling

Salær

Elektronisk fakturering

Tolkebistand

Forsvundne asylansøgere

Udeblivelse

Udsendelse

Udsættelse af en sag

Anmodning om genoptagelse

Flere partsrepræsentanter

Forsvundne ansøgere

Nævnets praksis

Ansøgere

Før nævnsmødet

Under nævnetsmødet

Skriftlige behandling af sager

Bevisvurdering

Praksis

Udsendelse

Udeblivelse

Forsvundne, frafald og udsættelse

Tolkebistand

Presse

Tolke

Elektronisk fakturering

Honorering

Transport og kørsel
English

General information regarding the Danish Refugee Appeals Board

Information for Applicants

Legislation

Aliens (Consolidation) Act No. 863 of 25 June 2013

Order on Rules of Procedure for the Danish Refugee Appeals Board


Links


Sitemap


Kontakt


Nyheder

Arkiv

2019

Ferielukket i Flygtningenævnet torsdag og fredag den 30. og 31. maj 2019

FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

Ændring af praksis vedrørende honorering af tolke hos de mødende advokater

Telefonsystemet nede idag - fejlen er nu løst

Fire udtalelser i klagesager fra FN’s Menneskerettighedskomité i sager om konversion fra islam til kristendommen. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om at anvende Italien som første asylland

Ny tolkeleverandør til Flygtningenævnet

Ændrede forhold i Syrien

Forøget sagsbehandlingstid, men halvering af verserende sager i 2018

Menneskerettighedsdomstolen har afvist klage fra marokkansk statsborger dømt for terrorrelateret virksomhed

Overgang til ny platform: Risiko for driftsforstyrrelser

Flygtningenævnet stadfæster Udlændingestyrelsens afslag på asyl i sager vedrørende statsborgere fra Georgien

Sager vedrørende nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse med henvisning til internt flugt alternativ i Afghanistan

Kritik af Flygtningenævnet

2018

Afgørelse om generhvervelse af opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 18 a

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Lukket i Flygtningenævnet for personlige henvendelser fra den 7. december 2018

FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

Flygtningenævnet hjemviser sager om dublinoverførsel af særligt sårbare asylansøgere til Italien

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnet og sekretariatet holder lukket tirsdag den 11. september 2018 pga. personaledag

Udtalelse i en klagesag fra FN´s Torturkomité. Ingen kritik

Flygtningenævnet ændrer praksis i sager om statsløse palæstinensere

Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Flygtningenævnet og sekretariatet holder lukket fredag den 24. august 2018 pga. kontordag

Kritik af Flygtningenævnet

FN’s Kvindekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Flygtningenævnet i tal - 1. halvår 2018

Flygtningenævnets beretning 2017

FN’s Børnekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse

Nyt notat vedrørende FN´s konvention om barnets rettigheder

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Torturkomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Torturkomité. Ingen kritik.

Offentliggørelse af referater af møder i Flygtningenævnets koordinationsudvalg

Hjemvisning af sager om overførsel efter Dublinforordningen

Orientering til de i Flygtningenævnet mødende advokater om ombygning af venteområde samt etablering af sikkerhedskontrol

Flygtningenævnet anmodet om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen i sag vedrørende Dublinoverførsel til Italien

Ferielukket i Flygtningenævnet tirsdag den 5. juni 2018

Ferielukket i Flygtningenævnet torsdag og fredag den 10. og 11. maj 2018

Kritik af Flygtningenævnet

FN’s Kvindekomité har afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelser

Rekordmange nye sager til Flygtningenævnet i 2017

Flygtningenævnet fastholder praksis trods kritik fra FN’s Børnekomité

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnet genoptager behandlingen af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland

Kritik af Flygtningenævnet

Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Kritik.

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

2017

Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Flygtningenævnets beretning 2016

Kritik af Flygtningenævnet i en sag vedrørende Italien som første asylland

Flygtningenævnet har afsluttet behandlingen af de første af flere end 700 sager vedrørende asylansøgere, der har angivet at være bidoonere (statsløse) fra Kuwait

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Afvist asylansøger fra kritik-sag udrejst frivilligt for mere end to år siden.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Kritik af Flygtningenævnet

Kritik af Flygtningenævnet

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Behandling af sager vedrørende asylansøgere fra Mosul

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik

Nedsættelse af honorar til beskikkede advokater, der møder i Flygtningenævnet

Udtalelse i en klagesag fra FN´s Torturkomité. Ingen kritik

Kritik af Flygtningenævnet

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Flygtningenævnets afgørelser i tre sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere.

Kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnet har fået nyt telefonnummer

Flygtningenævnets afgørelser i to sager om inddragelse af opholdstilladelse vedrørende somaliske statsborgere

Kritik af Flygtningenævnet i to sager vedrørende Italien som første asylland

FN’s Menneskerettighedskomité har afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelser

Udtalelser i fire klagesager fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Omgørelse af Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende Dublin-overførsel af asylansøgere til Ungarn

FN´s Kvindekomité har afvist klage over Flygtningenævnets afgørelse

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Berostillelse af sager vedrørende asylansøgere fra Mosul

Berostillelse af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland

Flygtningenævnets sagsbehandlingstid forventes at stige til 180 dage

Kritik af Flygtningenævnet

Kritik af Flygtningenævnet

Ingen kritik af Flygtningenævnet i en klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité

2016

Afgørelser i genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

Ingen kritik af Flygtningenævnet i 5 sager

Kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnets beretning 2015

Bortfald af Syrien-rejsendes opholdstilladelse

Principielle afgørelser i fem sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere

Kritik af Flygtningenævnet i sag vedrørende Italien som første asylland

Kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnets sekretariat holder lukket fredag den 26. august 2016

Kritik af Flygtningenævnet

Udtalelser i fem klagesager fra FN’s Kvindekomité og FN’s Menneskerettighedskomité

Udtalelse af 8. juli 2016 fra FN´s Menneskerettighedskomité

Afslutning af behandling af klagesag ved FN´s Menneskerettighedskomité

Afvisninger af tre klager ved FN´s Menneskerettighedskomité og Torturkomité

Tyrkisk statsborger skal udrejse trods ny klage til FN´s Torturkomité

Kritik af Flygtningenævnet

Hjemvisning af sager om overførsel til Ungarn

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Udtalelse af 11. maj 2016 fra FN’s Menneskerettighedskomité

Gå hjem-møde om Danmarks internationale asylretlige forpligtelser

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

Kritik af Flygtningenævnet i tre sager

Familier med mindreårige børn kan overføres til Italien efter Dublinforordningen uden en forudgående individuel garanti – udmøntning af Tarakhel-dommen

Tyrkisk statsborger skal udrejse trods ny klage til FN´s Torturkomité

2015

Tekniske problemer

Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

Kritik af Flygtningenævnet

Berostillelse af sager vedrørende overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen

Genoptagelse af sager med kritik

Kritik af Flygtningenævnet

Kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnets beretning 2014

Afgørelser vedr. midlertidig opholdstilladelse

Flygtningenævnet har skiftet ressort fra Justitsministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Afgørelser vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen – udmøntning af Tarakhel-dommen

Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen

Offentliggørelse af alle Flygtningenævnets afgørelser

Driftsinfo: Fejl ved søgning fra forsiden

2014

Digital Post til og fra Flygtningenævnet

Dom fra EMD vedrørende dublinoverførsel af afghansk familie fra Schweiz til Italien

Flygtningenævnets beretning 2013

Afgørelser vedrørende overførsel i medfør af Dublinforordningen til Bulgarien eller Italien

Information til advokater vedrørende beskikkelse i sager om overførsel efter Dublinforordningen

Ny formand for Flygtningenævnet

Lukning af gammel myndighedspostkasse

2013

Asyl til iranske kurdere, der er født eller opvokset i Irak

CREDO rapporter omkring troværdighedsvurderinger i asylsager

CREDO-udgivelse til brug for troværdighedsvurderinger i asylsager

Digital Post til og fra Flygtningenævnet

Dom fra EMD vedrørende brug af Kabul som IFA i Afghanistan

Fact finding rapport om Somalia

Flygtningenævnet har truffet afgørelse i fem prøvesager vedrørende somaliske statsborgere fra Mogadishu

Flygtningenævnet ændrer praksis som følge af den forværrede situation i Syrien

Flygtningenævnets beretning 2012

Fremsendelse af beskikkelsesbreve til advokater

Genoptagelse af sager vedroerende iranske statsborgere fra det nordlige Irak

Høringssvar vedrørende forholdene i Syrien

Høringssvar vedrørende værnepligtsforholdene i Syrien

Til Flygtningenævnets tolke vedrørende fakturaer

Udvidelse af Flygtningenævnet

2012

Afgørelse: Burma-Bangladesh

Afgørelse: Afghanistan IFA Kabul

Afgørelse: Omgørelse af inddragelse

Flygtningenævnet fastholder praksis vedrørende Syrien

Flygtningenævnets praksis i sager om konversion fra islam til kristendommen

Nye e-mail adresser til medarbejderne i Flygtningenævnet Sekretariat

Udsættelse af udrejsefrist for iranske statsborgere fra det nordlige Irak

2011

Berostillelse af sager vedr somaliske statsborgere

Fortsat berostillelse af tvangsmæssige udsendelser til Syrien

Berostillelse af tvangsmæssige udsendelser til Syrien

Berostillelse af udsendelser til Libyen

EMD 20.04-2011

EMD 20.06-2011

Opdateret liste over Flygtningenævnets medlemmer

Fortsat berostillelse af tvangsmæssige udsendelser til Syrien

Kongelig Resolution af 3 oktober 2011

Anvendelse af KRI som første asylland

Normalisering af sagsbehandlingen vedr. Libyen

Nye udrejsefrister i asylsager fra 01-04-2011

Hjemvisning af sager vedr somaliske statsborgere

2010

EMD 20-01-2011

FNs torturkomite 15-11-2010

2009

FLNs beretning 2008

Berostillelse af sager vedr etniske tamiler 16-06-2009

EMDs dom af 20-01-2009

EMDs afvisning af 13-10-2009

FLNs notat af 13-05-2009

Flygtningenævnets Årsrapport 2008

Folketingsspørgsmål 149

2008

Flygtningenævnets 25 års jubilæum

FLNs nøgletal 2008

2007

Henvendelse af 31. oktober 2007 fra UNHCR

Pressemeddelelse af 12. juni 2007

Pressemeddelelse af 26. juli 2007

Pressemeddelsels af 21. marts 2007

2006

Pressemeddelelse af 18. juli 2006

Pressemeddelelse af 30. oktober 2006

Pressemeddelelse af 6. december 2006

Pressemeddelelse af 6. juli 2006

Pressemeddelelse af 6. september 2006

2005

Pressemeddelelse af 10. august 2005

Pressemeddelelse af 21. februar 2005

Pressemeddelelse af 31. august 2005

2004

Pressemeddelelse af 15. december 2004 "Flygtningenævnets bemærkninger til udtalelse fra FN´s Menneskerettighedskomité "

Pressemeddelelse af 5. januar 2004

Pressemeddelelse af 5. juli 2004

2003

Pressemeddelelse af 20. marts 2003

Pressemeddelelse af 29. oktober 2003


Statistik og måltal

Årsstatistik 2018

Årsstatistik 2017

Årsstatistik 2016

Årsstatistik 2015

Årsstatistik 2014

Årsstatistik 2013


Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post