MULTI
Du er her: ForsideNyhederArkiv2019Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.


FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 2. april 2019, ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en mand fra Afghanistan.

Ansøgeren havde som sit oprindelige asylmotiv henvist til, at han frygtede sin morbroder, fordi han under en leg kom op at slås med morbroderens søn, og i den forbindelse kastede en sten mod morbroderens søn, der begyndte at skrige, ligesom det blødte fra hans hoved. Ansøgeren flygtede fra stedet til Kabul, hvor han opholdt sig i fire år, inden han udrejste. Ansøgeren oplyste som nyt asylmotiv under nævnsmødet, at han under opholdet i Kabul blev tvunget til at være dansedreng, først af en person ved navn [A] og siden af en person ved navn [B]. Ansøgeren var herunder tvunget til at deltage i seksuelle aktiviteter efter ordre fra oprindelig [A] og siden [B], indtil det lykkedes ham at undslippe efter at have stukket [B] med en kniv. I ansøgerens seneste genoptagelsesanmodning henviste han tillige som asylmotiv til, at han var konverteret til kristendommen.

Flygtningenævnet lagde ansøgerens forklaring om sit første asylmotiv til grund, men nævnet fandt ikke, at asylmotivet kunne medføre beskyttelse efter udlændingelovens § 7. Nævnet forkastede ansøgerens forklaring om hans andet asylmotiv som utroværdigt. Flygtningenævnet stadfæstede således Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl. I afslaget på genoptagelse lagde nævnet til grund, at ansøgerens konversion til kristendommen ikke var reel.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og senere afslag på genoptagelse kan læses her.

Senest opdateret: 05-04-2019

Til toppen

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post