MULTI
Du er her: ForsideNyhederArkiv2016

Nyheder


 
 • Afgørelser i genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 22-12-2016

  Flygtningenævnet har truffet afgørelse i fire sager, hvor FN´s Menneskerettighedskomité eller FN’s Torturkomité har udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de fire sager på nye mundtlige nævn bestående af medlemmer, der ikke tidligere havde deltaget i behandlingen af sagerne. Kritikken og sagerne er tidligere omtalt på nævnets hjemmeside. Flygtningenævnet har nu på ny truffet afgørelse i sagerne.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Ingen kritik af Flygtningenævnet i 5 sager

  Dato: 09-12-2016

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 15-11-2016

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 12. juli 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Bangladesh.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Flygtningenævnets beretning 2015

  Dato: 19-10-2016

  Flygtningenævnets beretning 2015 er udkommet.

  Læs nærmere under Publikationer og notater > Publikationer > Beretninger.

 • Bortfald af Syrien-rejsendes opholdstilladelse

  Dato: 03-10-2016

  Flygtningenævnet har i september 2016 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om bortfald af opholdstilladelse til Syrien-rejsende.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Principielle afgørelser i fem sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere

  Dato: 16-09-2016

  Flygtningenævnet har den 15. august og den 14. september 2016 i fem sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til somaliske statsborgere.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Kritik af Flygtningenævnet i sag vedrørende Italien som første asylland

  Dato: 30-08-2016

  Kritik af Flygtningenævnet i sag vedrørende Italien som første asylland

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 7. juli 2016 udtalt kritik af en afgørelse fra Flygtningenævnet, hvorefter Italien kan udgøre et første asylland for en enlig kvinde med fire børn, hvoraf to er voksne.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 29-08-2016

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 4. juli 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Somalia.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Flygtningenævnets sekretariat holder lukket fredag den 26. august 2016

  Dato: 25-08-2016

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 19-08-2016

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 1. juli 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Afghanistan.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Udtalelser i fem klagesager fra FN’s Kvindekomité og FN’s Menneskerettighedskomité

  Dato: 17-08-2016

  Ej kritik

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Udtalelse af 8. juli 2016 fra FN´s Menneskerettighedskomité

  Dato: 02-08-2016

  Ej kritik (udsendelse til Somalia)

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afslutning af behandling af klagesag ved FN´s Menneskerettighedskomité

  Dato: 02-08-2016

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 7. juli 2016 offentliggjort en beslutning om at afslutte behandlingen af en sag om klage over Flygtningenævnets afgørelse vedrørende to statsløse palæstinensere og to mindreårige børn med henvisning til klagernes manglende svar på komitéens anmodning om bemærkninger til regeringens processkrift.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afvisninger af tre klager ved FN´s Menneskerettighedskomité og Torturkomité

  Dato: 06-07-2016

  FN´s Menneskerettighedskomité har den 29. marts 2016 og 30. marts 2016 afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelser vedrørende et ægtepar og deres to mindreårige børn fra Somalia samt en afghansk statsborger som indadmissible.

  Endvidere har FN´s Torturkomité den 6. maj 2016 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse vedrørende et ægtepar fra et østeuropæisk land som inadmissible.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Tyrkisk statsborger skal udrejse trods ny klage til FN´s Torturkomité

  Dato: 29-06-2016

  Flygtningenævnet har besluttet, at en tyrkisk statsborger, der på ny har klaget til FN’s Torturkomité over nævnets afslag på asyl, ikke må blive i Danmark, mens klagen behandles af komitéen. Den pågældende skal derfor udrejse af landet straks. Komiteen har allerede taget stilling til sagen én gang. Den nye klage er identisk med den tidligere og dermed åbenbart grundløs.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Tyrkisk statsborger skal udrejse trods ny klage til FN´s Torturkomité

  Dato: 29-06-2016

  Flygtningenævnet har besluttet, at en tyrkisk statsborger, der på ny har klaget til FN’s Torturkomité over nævnets afslag på asyl, ikke må blive i Danmark, mens klagen behandles af komitéen. Den pågældende skal derfor udrejse af landet straks. Komiteen har allerede taget stilling til sagen én gang. Den nye klage er identisk med den tidligere og dermed åbenbart grundløs.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 23-06-2016

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 29. marts 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et somalisk ægtepar og to børn til Italien som første asylland. Da klagerne er udrejst, har Flygtningenævnet besluttet ikke at genoptage sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Hjemvisning af sager om overførsel til Ungarn

  Dato: 06-06-2016

  Flygtningenævnet har den 2. juni 2016 besluttet at hjemvise 291 berostillede sager om overførsel efter Dublinforordningen til Ungarn til fornyet førsteinstansbehandling i Udlændingestyrelsen. Beslutningen er begrundet i nye væsentlige oplysninger om modtageforholdene og asylsagsbehandlingen i Ungarn. Nævnet har blandt andet anmodet Udlændingestyrelsen om udtrykkeligt at tage stilling til, om Dublin-returnees - hvis de overføres til Ungarn - risikerer refoulement til Grækenland eller Serbien.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 30-05-2016

  FN’s Torturkomité (CAT) har i en udtalelse dateret den 21. december 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et ægtepar og deres to mindreårige børn til Den Russiske Føderation. Præmisserne fra nævnets afgørelse og komitéens udtalelse kan læses her. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.
  Flygtningenævnet har den 14. marts 2017 på ny truffet afgørelse i sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Udtalelse af 11. maj 2016 fra FN’s Menneskerettighedskomité

  Dato: 26-05-2016

  Ej kritik.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Gå hjem-møde om Danmarks internationale asylretlige forpligtelser

  Dato: 18-05-2016

  Torsdag den 9. juni 2016 kl. 16-18 afholder Flygtningenævnet et gå hjem-møde for nævnets medlemmer og medarbejdere i nævnets sekretariat, hvor Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder, vil holde et oplæg om Danmarks internationale asylretlige forpligtelser og sager herom indbragt for internationale klageorganer.

  Invitation er sendt ud til alle medlemmer af Flygtningenævnet.

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 10-05-2016

  FN´s Menneskerettighedskomité har den 22. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til to srilankanske statsborgere og beslutningen om at udsende de pågældende til Sri Lanka. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 18. marts 2016. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager. Flygtningenævnet har den 4. maj 2016 på ny truffet afgørelse i sagerne.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 25-04-2016

  FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) og FN’s Kvindekomité (CEDAW) har i oktober og december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager vedrørende en iransk mand og en pakistansk kvinde. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 11. november 2015 og 18. marts 2016. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen sagerne. Flygtningenævnet har den 13. og 19. april 2016 truffet afgørelse i sagerne.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 18-03-2016

  FN´s Torturkomité har den 22. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse i en sag vedrørende en tyrkisk mandlig statsborger. Kritikken og sagen er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen. Flygtningenævnet har den 17. marts 2016 truffet afgørelse i sagen. Klik på overskriften for at læse yderligere.

 • Kritik af Flygtningenævnet i tre sager

  Dato: 18-03-2016

  FN’s Kvindekomité har den 7. december 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en pakistansk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Pakistan. Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af sagen til behandling på nyt mundtligt nævnsmøde. Læs med ved at klikke på overskriften.

 • Familier med mindreårige børn kan overføres til Italien efter Dublinforordningen uden en forudgående individuel garanti – udmøntning af Tarakhel-dommen

  Dato: 05-02-2016

  Flygtningenævnets koordinationsudvalg har den 3. februar 2016 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublinforordningen. Læs mere ved at klikke på overskriften.


Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post