MULTI
Du er her: ForsideNyhederArkiv2015
 • Tekniske problemer

  Dato: 30-11-2015

  Der kan for tiden opleves tekniske problemer med søgefunktionen under Flygtningenævnets praksis.

  Nævnet arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.

 • Afgørelse i to genoptagede sager med kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 17-11-2015

  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. og 4. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager vedrørende en nigeriansk menneskehandlet kvinde og en somalisk enlig mor med tre mindreårige børn. Kritikken og sagerne er nærmere omtalt på nævnets hjemmeside den 9. og 21. september 2015. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af de to sager og lade nævnets koordinationsudvalg træffe afgørelse i sagerne.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 11-11-2015

  FN´s Menneskerettighedskomité har den 13. oktober 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl til en iransk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Iran. Komitéens udtalelse kan læses ved at klikke på nyhedsoverskriften.

 • Berostillelse af sager vedrørende overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen

  Dato: 13-10-2015

  Flygtningenævnet har den 9. oktober 2015 under henvisning til den aktuelle situation i Ungarn anmodet Udlændingestyrelsen om mere generelt at søge oplyst, hvorvidt Ungarn fortsat modtager Dublin-returnees fra de øvrige medlemsstater, samt hvorvidt Ungarn i den forbindelse fortsat opfylder sine internationale forpligtelser.

  Flygtningenævnet har på denne baggrund besluttet at berostille alle modtagne Dublinsager med Ungarn som modtageland, indtil svar på høringen er modtaget. Samtidig er det besluttet at udsætte udrejsefristen for de personer, som er i udsendelsesposition med Ungarn som modtageland, hvor Flygtningenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om Dublin-overførsel.

 • Genoptagelse af sager med kritik

  Dato: 21-09-2015

  Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af de fire sager, hvor FN´s Menneskerettighedskomité har udtalt kritik.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 09-09-2015

  FN´s Menneskerettighedskomité har den 3. og 4. september 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i tre sager. Nævnets formandskab og koordinationsudvalg vil drøfte udtalelserne i løbet af uge 38. Komiteens udtalelser kan læses ved at klikke på nyhedsoverskriften.

 • Kritik af Flygtningenævnet

  Dato: 21-08-2015

  FN’s Menneskerettighedskomité har den 4. august 2015 udtalt kritik af Flygtningenævnets afslag på asyl til en afghansk statsborger og beslutningen om at udsende den pågældende til Afghanistan.

  Læs hele nyheden ved at klikke på overskriften.

 • Flygtningenævnets beretning 2014

  Dato: 20-08-2015

  Flygtningenævnets beretning for 2014 er udkommet.

  Læs nærmere under Publikationer og notater > Publikationer > Beretninger.

 • Afgørelser vedr. midlertidig opholdstilladelse

  Dato: 09-07-2015

  Flygtningenævnet har i dag truffet afgørelse i to sager vedrørende ansøgere fra Syrien, hvor Udlændingestyrelsen ikke har fundet grundlag for at give opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, men har givet opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig opholdstilladelse).

  I begge sager har Flygtningenævnet stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2.

  Flygtningenævnets præmisser i de to sager kan findes under praksis for Syrien (syri/2015/16 og syri/2015/17).

 • Flygtningenævnet har skiftet ressort fra Justitsministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

  Dato: 30-06-2015

  Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, og de til området hørende institutioner m.v. er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet overført fra Justitsministeriet til det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Ressortomlægningen omfatter således også Flygtningenævnet og indebærer blandt andet, at de medlemmer af nævnet, som gjorde tjeneste i Justitsministeriets departement, og som i forbindelse med omlægningen er blevet overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, kan fortsætte som medlemmer af nævnet. Ressortomlægningen indebærer endvidere, at medarbejderne i Flygtningenævnets Sekretariat overføres fra Civilstyrelsen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der herefter varetager sekretariatsbetjeningen af nævnet. Henvisninger på hjemmesiden til ”Justitsministeriet”, ”Justitsministeren” eller ”Civilstyrelsen” skal herefter læses i lyset af den ændrede ressortfordeling.

 • Afgørelser vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen – udmøntning af Tarakhel-dommen

  Dato: 18-06-2015

  Flygtningenævnet har den 12. juni 2015 truffet afgørelse i tre prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Italien. Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2. Et kort resumé af sagerne og præmisserne fra en af de omhandlede afgørelser kan læses ved at klikke på nyheden.

 • Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen

  Dato: 01-06-2015

  Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere til Malta efter Dublinforordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Malta.

  Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2.

 • Offentliggørelse af alle Flygtningenævnets afgørelser

  Dato: 29-05-2015

  Fra den 1. juni 2015 vil alle Flygtningenævnets afgørelser nu blive offentliggjort på Flygtningenævnets hjemmeside i anonymiseret form. Afgørelser truffet i perioden fra den 1. januar 2015 til den 29. maj 2015 vil blive offentliggjort løbende.

 • Driftsinfo: Fejl ved søgning fra forsiden

  Dato: 22-04-2015

  Der opleves for tiden problemer med søgning på baggrundsmateriale og praksis direkte fra forsiden i boksen til højre. Brugerne henvises i stedet til at foretage søgning på fln.dk > Baggrundsmateriale og fln.dk > Praksis, der kan ses øverst på denne side. Flygtningenævnet arbejder på at få afhjulpet fejlen snarest muligt.

 • Dato:


Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post