MULTI
Du er her: ForsideNyhederArkiv2014
 • Dom fra EMD vedrørende dublinoverførsel af afghansk familie fra Schweiz til Italien

  Dato: 04-11-2014

  Storkammeret i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 4. november 2014 afsagt dom i sagen Tarakhel mod Schweiz (29217/12).

  Dommen omhandlede Dublinoverførsel af en afghansk familie bestående af et ægtepar og deres seks mindreårige børn, født mellem 19992012, og om hvorvidt familien måtte anses som særligt sårbare ved en overførsel til Italien fra Schweiz.

  Domstolen fandt, at det ville udgøre en krænkelse af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udsende klagerne til Italien, hvis ikke de svejtsiske myndigheder forinden havde fået individuelle garantier fra de italienske myndigheder om, at klagerne ville blive taget hånd om på en måde, som var tilpasset børnenes alder, og at familien ville blive holdt samlet.

  Tarakhel mod Schweiz (29217/12)

 • Digital Post til og fra Flygtningenævnet

  Dato: 27-10-2014

  Fra den 1. november 2014 vil Flygtningenævnet som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPRnummer.
  Læs nærmere om digital post til borgere på borger.dk.

  Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

 • Flygtningenævnets beretning 2013

  Dato: 21-08-2014

  Flygtningenævnets beretning for 2013 er udkommet.

  Læs nærmere under Publikationer og notater > Publikationer > Beretninger.

 • Ny formand for Flygtningenævnet

  Dato: 19-07-2014

 • Afgørelser vedrørende overførsel i medfør af Dublinforordningen til Bulgarien eller Italien

  Dato: 07-07-2014

  Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Bulgarien i tre sager, i syv sager er afgørelsen om overførsel til Italien stadfæstet, mens nævnet i én sag har udsat afgørelsen om overførsel til Italien, indtil der foreligger en dom i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols sag Tarakhel mod Schweiz (29217/12).

 • Information til advokater vedrørende beskikkelse i sager om overførsel efter Dublinforordningen

  Dato: 03-07-2014

 • Lukning af gammel myndighedspostkasse

  Dato: 21-04-2014


Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post