Om Flygtningenævnet

  • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

  • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger

Statistik og måltal

  • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

Nyhedsarkiv

 

Baggrundsmateriale

  1. Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

Praksis

  1. Flygtningnævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse. 

Nyhedsbrev

  • Du kan abonnere på Flygtningenævnets nyhedsabonnementsservice og få en notifikation hver gang der bliver udgivet en nyhed på hjemmesiden. Følg denne guide.

Flygtningenævnets nyhedsbrev

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post