MULTI
Du er her: ForsidePraksis201507091647Syri/2015/17

   
  Nævnet stadfæstede i juli 2015 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsbor-ger. Indrejst i 2014. 

  Flygtningenævnet udtalte: 

  Klageren er statsløs palæstinenser, etnisk araber og muslim af trosretning fra Yarmouk-lejren, Damaskus, Syrien. Det fremgår af sagen, at klageren indrejste i Danmark i [efteråret] 2014, og at han i [foråret] 2015 blev meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 3. Klageren har [i foråret] 2015 klaget over Udlændingestyrelsens afgørelse med påstand om op-holdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1, subsidiært § 7, stk. 2. Klageren har til støtte herfor oplyst, at han i Syrien både er eftersøgt af Den Frie Syriske Hær og af Assads styrker. Klageren har herom oplyst, at han boede i Yarmouk-lejren, hvor han også havde en butik. Butik-ken blev på et tidspunkt udsat for graffiti af nogle for klageren ukendte personer, der havde ma-let slogans til støtte for Assad-styret på facaden. Klageren blev af Den Frie Syriske Hær mis-tænkt for at stå bag graffitien og måtte som følge heraf flygte til Libanon. Under flugten blev hans bil beskudt af Den Frie Syriske Hær. 
  Under opholdet i Libanon erfarede klageren, at hans moder var dødeligt syg, og han tog derfor tilbage til Syrien for at besøge hende. Han efterlod sin bil hos en automekaniker, som også fik overleveret klagerens personlige dokumenter, sådan at vedkommende kunne dokumentere, at det ikke var hans bil, der var fuld af skudhuller, hvis han skulle blive opsøgt og spurgt hertil. På et tidspunkt blev mekanikeren opsøgt af Assads styrker, som herved blev bekendt med, at bilen tilhørte klageren. Assads styrker mistænkte på grund af skudhullerne i bilen klageren for, at han var oprører, hvorfor klageren igen måtte flygte ud af Syrien. Flygtningenævnet kan ikke lægge til grund, at klagerens bil har fået skudhuller, således at klage-ren i den anledning er eftersøgt af de syriske myndigheder. Klageren har ikke forklaret herom til oplysnings- og motivsamtalen, og klagerens forklaring på dette punkt er ikke overbevisende, men hviler i høj grad på spekulationer. Uanset om Flygtningenævnet lægger klagerens nye forklaring om, at der er blevet malet pro-Assad slogans på klagerens forretning, til grund, finder Flygtningenævnets flertal ikke, at klage-ren i den anledning vil være individuelt forfulgt af Den Frie Syriske Hær eller andre oprørsgrup-per, eller at han af denne grund vil være i en reel risiko for overgreb således, at han har behov for beskyttelsesstatus. Flygtningenævnets flertal finder ikke, at de generelle forhold for statsløse palæstinensere fra Yarmouk-lejren kan føre til, at klageren er omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller stk. 2. Klageren opfylder således ikke betingelserne for at blive meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller § 7, stk. 2, hvorfor Flygtningenævnet stadfæster Udlændinge-styrelsens afgørelse. Syri/2015/17

  Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post