MULTI
Du er her: ForsidePraksis201507091643Syri/2015/16

     
    Nævnet stadfæstede i juli 2015 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en kvindelig statsborger. Indrejst i 2014. 

    Flygtningenævnet udtalte: 

    Klageren er etnisk araber og muslim af trosretning fra Damaskus, Syrien. Det fremgår af sagen, at klageren indrejste i Danmark [i efteråret] 2014, og at hun i [foråret] 2015 blev meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 3. Klageren har [i foråret] 2015 klaget over Udlændingestyrelsens afgørelse med påstand om op-holdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1, subsidiært § 7, stk. 2. Klageren har til støtte herfor oplyst, at hun i Syrien kom i myndighedernes søgelys, idet hun en dag med sin telefon filmede et missil, der blev affyret fra et militært anlæg, der lå lige overfor klagerens bopæl. Hun blev kort herefter opsøgt af en gruppe med tilknytning til Assad styret, […], som truede hende og anklagede hende for at spionere mod styret. Familiens bopæl blev ved denne lejlighed ransaget, og hendes telefon samt faderens og moderens telefoner blev konfiske-ret. I den efterfølgende periode blev hun overvåget og chikaneret af gruppen, der konfronterede hende med anklagende spørgsmål om, hvem hun spionerede for og sendte billeder til. Hendes familie blev videre stoppet ved checkpoints, idet hendes navn og ID nummer var registreret, og klageren blev udspurgt af vagterne ved disse checkpoints, der også truede hende med, at de ikke ville lade familien passere, før hun indrømmede anklagerne mod hende. Endvidere blev hendes bil en dag konfiskeret ved et check-point. Presset mod klageren blev til sidst så stort, at familien besluttede, at hun og hendes broder, der var blevet genindkaldt, måtte udrejse. Efter udrejsen er familiens bopæl blevet opsøgt, og der er blevet spurgt efter klageren. Flygtningenævnet finder ikke at kunne lægge klagerens nye forklaring om, at hun har filmet un-der et raketangreb, og at hun i den anledning er blevet opsøgt, således som hun har forklaret om, til grund. Nævnet lægger herved vægt på, at klageren under oplysnings- og motivsamtalen ude-lukkende har forklaret om generelle krigsforhold, og at hun på forespørgsel udtrykkeligt har for-klaret, at der ikke var nogen særlig grund til, at klageren skulle blive udspurgt. Klagerens broder har i sin asylsag heller ikke afgivet oplysninger, der støtter klagerens nye forklaring. Hertil kom-mer, at klagerens nye forklaring ikke i sig selv forekommer overbevisende, og at forklaringen i et vist omfang fremstår afglidende. Flygtningenævnet finder således ikke, at klagerens individuelle forhold skulle indebære en særlig risiko for hende. Klageren opfylder således ikke betingelserne for at blive meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1 eller § 7, stk. 2, hvorfor Flygtningenævnet stadfæster Udlændingestyrelsens afgørelse. Syri/2015/16

    Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post