Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Udtalelse i en klagesag fra FN´s Menneskerettighedskomité. Kritik.
  (12-01-2018)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 30. november 2017 udtalt kritik af Udlændingestyrelsens og Udlændinge- og Integrationsministeriets aldersfastsættelse i en sag vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Grækenland som første asylland.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (10-01-2018)
  FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i en udtalelse dateret den 27. juli 2017 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl til en mand fra Irak. Udtalelsen er omtalt på hjemmesiden den 8. september 2017. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.
  Flygtningenævnet har den 6. december 2017 truffet afgørelse i sagen og på ny stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • 2018
  ()

 • 2017
  ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post