Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Rekordmange nye sager til Flygtningenævnet i 2017
  (08-03-2018)
  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Flygtningenævnet fastholder praksis trods kritik fra FN’s Børnekomité
  (06-03-2018)
  FN’s Børnekomité har i en udtalelse, dateret den 25. januar 2018, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en kvindelig asylansøger og hendes mindreårige datter til Puntland i det nordlige Somalia.

  Flygtningenævnets formandskab og koordinationsudvalg har på møder henholdsvis den 14. og 15. februar 2018 drøftet udtalelsen og har besluttet at fastholde nævnets hidtidige praksis, uanset kritikken.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet
  (06-03-2018)
  FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) har i en udtalelse dateret den 28. juni 2017 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et ægyptisk ægtepar og deres mindreårige børn til Egypten. Udtalelsen er omtalt på hjemmesiden den 10. juli 2017. Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

  Flygtningenævnet har den 19. oktober 2017 på ny truffet afgørelse i sagen og stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

 • 2018
  ()

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post