MULTI
Du er her: ForsidePraksis201409181502afgh20121

     

    Nævnet stadfæstede i januar 2012 Udlændingeservices afgørelse vedrørende et afghansk ægtepar og deres tre børn. Indrejst i 2010.

    Flygtningenævnet udtalte:

    ”At ansøgerne er etniske hazaraer og shiamuslimer af trosretning fra Kabul, Afghanistan. Ansøgerne flyttede mellem august og oktober 2009 til en navngiven landsby, hvor de boede frem til udrejsen. Ansøgerne har ikke været medlem af nogen politiske eller religiøse foreninger eller organisationer eller i øvrigt været politisk aktive. Ansøgerne har som asylmotiv henvist til, at de frygter at blive slået ihjel af nogle kuchier fra det område, hvor familien boede inden deres udrejse, som følge af, at den mandlige ansøger er beskyldt for under en ildkamp at have dræbt to kuchier. Ansøgerne frygter, at forholdet er anmeldt til myndighederne, ligesom de frygter overgreb fra de to personer, som ansøgeren var på vagt med, da ildkampen fandt sted, som begge blev tilbageholdt af kuchierne, og som under tortur tilstod, at den mandlige ansøger havde slået de to kuchier ihjel. Kuchierne opsøgte ansøgernes bopæl, hvor de fandt et billede af den mandlige ansøger, som de senere delte ud blandt kuchierne med meddelelse om, at hele familien skulle slås ihjel. Det kan ikke lægges til grund, at ansøgerne skulle være efterstræbt af myndighederne eller af de to personer som ansøgeren var på vagt med. Ansøgernes antagelse heraf er baseret på formodninger, herunder antagelsen af at kuchierne skulle kunne få myndighederne til at efterstræbe ansøgerne som følge af episoden. Det er indgået i Flygtningenævnets vurdering, at ansøgerne udrejste straks og ikke har søgt kontakt med pårørende i hjemlandet, herunder den kvindelige ansøgers forældre. Endvidere blev den mandlige ansøger ikke udsat for bebrejdelser, da han ankom til svigerforældrenes landsby og fortalte om sin deltagelse og flugt fra skudepisoden. Den mandlige ansøger blev sendt på vagt igen. Uanset, at den mandlige ansøger på flere punkter har forklaret upræcist om konflikten med kuchierne, og om hvor-ledes han blev bekendt med, at kuchierne ledte efter ham ved fremvisning af et billede af ansøgeren, og at væsentlige dele af ansøgerens oplysninger er baserede på andenhåndsviden, kan Flygtninge-nævnet dog lægge til grund, at ansøgeren har deltaget i kamphandlinger mod kuchier sammen med to personer, og at ansøgeren efterfølgende har fået skylden for, at to kuchier blev dræbt i forbindelse med disse kamphandlinger. På denne baggrund kan Flygtningenævnet lægge til grund, at ansøgeren er kommet i et modsætningsforhold til den lokale gruppe kuchier, der angreb landsbyen, og det findes sandsynliggjort, at ansøgeren vil være i en reel risiko for at blive udsat for overgreb omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2, fra den nævnte gruppes side ved en tilbagevenden til lokalområdet. Der er således tale om en lokal konflikt, og ansøgerne må i givet fald kunne henvises til at tage op-hold i en anden del af Afghanistan, i dette tilfælde Kabul, uden at komme i yderligere konflikt med nævnte kuchier. Det skal bemærkes, at ansøgerne er født og opvoksede i Kabul og har boet i denne by, bortset fra de sidste syv og en halv måned forud for udrejsen. Afgørende, for om ansøgerne herefter kan henvises til at tage ophold i Kabul, er, om dette efter en samlet vurdering af situationen, herunder ansøgernes personlige forhold, kan anses for rimeligt, jf. Handbook pkt. 91, og UNHCR’s Guidelines on International Protection af 23. juni 2003, afsnit II C. Det må herefter tillægges vægt, at ansøgerne som nævnt er født og opvoksede i Kabul, hvor de uden problemer har opholdt sig i næsten hele deres liv, at den mandlige ansøger vedvarende har haft arbejde og har kunnet forsørge sin familie, og at ansøgerne har et hus i Kabul. På denne baggrund må ansøgerne antages at være i stand til at etablere sig i Kabul på et rimeligt niveau, og ansøgerne kan derfor henvises til at tage ophold i Kabul som et internt flugtalternativ. Flygtningenævnet stadfæster derfor Udlændingeservices afgørelse.” afgh/2012/1

    Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post